ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Καθήκον όλων μας είναι να μην μένουμε θεατές.

Καθήκον όλων μας είναι η συμμετοχή.

«Γίνε» η λύση λοιπόν!

Κάνε κλικ στον διαδραστικό χάρτη την περιφέρεια σου, επικοινώνησε μαζί μας

και ας αρχίσουμε την προσπάθειά μας!