ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Πιστεύουμε  πως μια απόλυτα διαδραστική σχέση και προσπάθεια μεταξύ των πολιτών και όλων εμάς, που θα αναδεικνύει από «πρώτο χέρι» τα περιβαλλοντικά θέματα κάθε Νομού και που θα παρεμβαίνει «επι τόπου» για αυτά, με την συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων και των Δήμων, αποτελεί ζητούμενο.

 

Ζητούμενο για να αποτελέσει και η Περιφέρεια συνέχεια των κέντρων λήψης αποφάσεων, για να ακουστούν όλοι οι πολίτες ανά την επικράτεια.

 

Το Δίκτυο «Πράσινος Κόσμος», με τις δικές σας παρεμβάσεις και υποδείξεις, θα ασχολείται και θα προσπαθεί να επιλύσει κάθε εβδομάδα ένα περιβαλλοντικό ζήτημα σε κάποιο Νομό της χώρας, σε rotation όσον αφορά στους Νομούς, το οποίο θα γίνεται το «θέμα της εβδομάδας» και για το οποίο θα υπάρχουν κοινοβουλευτικές και δημόσιες παρεμβάσεις (άρθρα, υπομνήματα, διαδικτυακές συναντήσεις με φορείς και πολίτες, κτλ).

 

Κάθε μήνα, και πάλι σε rotation ανά Περιφέρεια, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πως ακούγονται οι πολίτες ισότιμα, όπου και αν βρίσκονται, θα αποφασίζεται το «θέμα του μήνα». Για το θέμα αυτό, πέραν των γραπτών και προφορικών δημόσιων παρεμβάσεων, θα πραγματοποιείται διήμερη επίσκεψη και/ή δημιουργία εκδήλωσης ή ακτιβιστική δράση στον τόπο του προβλήματος, με απόλυτο στόχο το να γίνει όσο γίνεται πιο ευρεία η συζήτηση γύρω από το πρόβλημα και , ελπιδοφόρα, η επίλυσή του. Οι επιστημονικές ημερίδες και οι ακτιβιστικές δράσεις θα οργανώνονται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

 

Ο «Πράσινος κόσμος» προσδοκά να δώσει φωνή σε κάθε πολίτη που αγαπάει τον τόπο του και θέλει να τον αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και ενεργειακά. Ο «Πρασινος Κόσμος» προσδοκά να δώσει φωνή σε όλους εσάς. Για μια καθημερινότητα με όρους βιωσιμότητας, για ένα οικολογικά καλύτερο αύριο, για ένα νέο συμβόλαιο ζωής μεταξύ περιβάλλοντος και πολιτών.